Bondgenoten

Resultaat 1 - 10 (van 21)

 • SIKO Bekijk details

  3 mei 2021

  SIKO (Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) heeft acht scholen in Schiedam, vier scholen in Vlaardingen en twee scholen in Maassluis. Wij staan voor veelzijdig en ontdekkend leren vanuit een interconfessionele basis. Dat gebeurt vanuit onze vijf kernwaarden Verwondering, Lef, Vertrouwen, Creativiteit en Verbinding.

 • Waterweg Wonen Bekijk details

  3 mei 2021

  Bij Waterweg Wonen werken we met Kompassie (kompas en passie) aan woongeluk in Vlaardingen. We zorgen voor goede, betaalbare woningen. We werken mee aan buurten waarin iedereen er mag zijn. En waarin mensen – met al hun verschillen – prettig samenleven. Want dat is voor de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen het allerbelangrijkst. Voor ons dus ook. Wij hebben extra oog voor bewoners die tijdelijk meer hulp nodig hebben.

 • Albeda College Bekijk details

  3 mei 2021

  Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenen educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

 • MEE Bekijk details

  12 juni 2020

  MEE Zuid-Holland Noord staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Wij werken aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kans krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Zuid-Holland Noord is het realiseren van wat wij een ‘inclusieve samenleving’ noemen. Een wereld waarin iedereen kan meedoen. Elke dag werken wij aan de taak...

 • Serasta Bekijk details

  12 juni 2020

  Serasta is een Taal- en Computer Opleidingscentrum in Vlaardingen (in de wijk Holy), naast deze trainingen en cursussen geeft Serasta ook haar eigen lesmateriaal uit welke door vele opleidingsinstituten wordt gebruikt. De cursisten die bij ons de inburgeringscursus volgen komen uit: Vlaardingen, Maasluis, Schiedam, Rotterdam, Spijkenisse, Hoogvliet, Hellevoetsluis en Hoek van Holland.

 • HorizonTaal Bekijk details

  12 juni 2020

  Je kunt bij HorizonTaal terecht voor inburgering, niveauverhoging en taal op de werkvloer. Wij werken met goede en betrokken taaldocenten die meehelpen om jouw taal- en werkdoelen te realiseren. Onze trajecten: - Inburgering - Staatsexamen - Beter lezen en schrijven - Computer- en rekencursussen - Niveauverhoging 1F t/m 4F

 • Stichting Elkerlyc Bekijk details

  12 juni 2020

  Stichting Elckerlyc is een professionele, waardengedreven organisatie die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op effectieve en efficiënte wijze ondersteuning biedt bij herstel en behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare personen vanaf 18 jaar in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

 • Vlaardingen in Beweging Bekijk details

  12 juni 2020

  Alle Vlaardingers moeten kunnen bewegen of Sporten. ViB gelooft in de Kracht van Sport. Want sporten, bewegen en verenigen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten. ViB is de beweegmakelaar van Vlaardingen en verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen aan elkaar of aan sociale-, maatschappelijke-, zorg- of welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders.

 • Vluchtelingenwerk Bekijk details

  12 juni 2020

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We begeleiden hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. We bieden juridische en maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Daarnaast bieden we verschillende trajecten in het kader van participatie en integratie waaronder het Taalcentrum Vlaardingen.

 • UWV Bekijk details

  12 juni 2020

  De divisie WERKbedrijf van het UWV houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening via de internetsite. Daarnaast kunnen alle werkzoekenden met een uitkering van het UWV...

Paginanavigatie