MEE

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

MEE Zuid-Holland Noord staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Wij werken aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kans krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Zuid-Holland Noord is het realiseren van wat wij een ‘inclusieve samenleving’ noemen. Een wereld waarin iedereen kan meedoen. Elke dag werken wij aan de taak die we onszelf gegeven hebben: ‘meedoen mogelijk maken’.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Gesteld kan worden dat er overeenkomsten zijn en verschillen ten aanzien van ongeletterdheid en mensen met een beperking.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben veelal moeite met lezen en schrijven evenals laaggeletterden. Het verschil bij laaggeletterdheid is dat het niet altijd om een verstandelijke beperking gaat en mogelijk dus leerbaar zijn. Mensen met een beperking zijn veelal hierop niet leerbaar

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Wij ondersteunen de cliënt bij het lezen van stukken door de mondeling tekst te versimpelen, zo nodig herhalen, visualiseren door te tekenen of in een stroomschema te zetten. Bij vermoedens van laaggeletterdheid zal er een verwijzing naar onderwijs of een taalcoach etc.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
Ja zeggen en niet doen, vermijding om ter plekke te lezen, vergeten enz. Het beïnvloed de voorgang van het hulpverleningsproces, het vraagt veel tijd, begrip en geduld, ook bij het opbouwen van een vertrouwensband.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Niet geregistreerd.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
Partners kunnen ons vinden via OCO op telefoonnummer: 010-248 4048 of het algemene nummer van MEE ZHN : 088-775 2000