UWV

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

De divisie WERKbedrijf van het UWV houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening via de internetsite. Daarnaast kunnen alle werkzoekenden met een uitkering van het UWV gebruik maken van onze persoonlijke dienstverlening, in de vorm van adviesgesprekken en workshops/trainingen.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Het hebben of verhogen van basisvaardigheden (geletterdheid, taalvaardigheid èn digivaardigheid) en het hebben of creëren van een stabiele financiële situatie dragen bij aan de arbeidsmarktmogelijkheden van de burger, zo ook onze klant. Ook toont een recent onderzoek aan dat klanten die werken aan hun ‘skills’ op dit gebied sneller uitstromen uit de WW en in staat zijn om langdurige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven en te behouden. Om die reden is het belangrijk dat UWV, vanuit zijn maatschappelijke rol en belang bijdraagt aan de oplossing van bestaande problematiek op genoemd gebied voor haar cliënten. 

Het UWV Werkbedrijf ziet het als zijn taak klanten, waarbij het aan deze basisvaardigheden ontbreekt te herkennen en door te verwijzen naar partners.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Wij hebben met partners, waaronder de St. Lezen en Schrijven en de Bibliotheken, contacten gelegd. Daarnaast hebben wij een verwijsproces vast gelegd. De adviseurs hebben workshops gevolgd in het leren herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Dit is regionaal overgenomen.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?Wanneer een klant de taal onvoldoende beheerst dan kunnen wij geen aanvullende dienstverlening aanbieden. D.w.z. dat er geen workshops en/of trainingen gevolgd kunnen worden door de klanten, die bijvoorbeeld hun sollicitatievaardigheden en hun kansen op werk vergroten.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?Taalpunten in Bibliotheken in de regio doorverwezen.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)

Marlies Bakker
ADVISEUR WERK

UWV
UWV WERKBEDRIJF
Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam
Postbus 37035, 3005 LA Rotterdam
T 06 54 37 02 27
E marlies.bakker@uwv.nl