Albeda College

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 00:00

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenen educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

Voor iedereen die wil, bieden wij uitstekend en inspirerend onderwijs. Bij ons ontdek en ontwikkel je je talenten en kwaliteiten. Je groeit uit tot een gewilde en ondernemende professional, met een actieve en duurzame rol in de samenleving. Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en waarderen de verschillen tussen mensen. Dit geldt zowel voor het beroepsonderwijs als voor de volwasseneneducatie. Albeda leidt mensen op tot actieve burgers, Als emancipatiemotor wil het Albeda een fundamentele bijdrage leveren aan het verhogen van het opleidingsniveau en het bestrijden van armoede en (jeugd) werkloosheid.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Albeda wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het tegengaan van een tweedeling in de maatschappij. Albeda is de emancipatiemotor in de regio Rijnmond.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijlage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Albeda biedt cursussen Nederlands als tweede taal op verschillende niveaus, Nederlands als eerste taal, maar heeft ook aandacht voor basisvaardigheden in het beroepsonderwijs. Naast specifieke mbo-opleidingen op niveau 2 voor mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond en Entree voor anderstaligen, heeft Albeda ook extra ondersteuning voor studenten op niveau 3 en 4 in de reguliere opleidingen.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen
Via onze website.