Bondgenootschap Nieuws

 • Gezondheidsnetwerk Bekijk details

  20 augustus 2020

  Op 16 juli hebben we een online wijknetwerkbijeenkomst gehouden met zorgverleners en partners uit de wijk Holy. Er waren in totaal 18 aanwezigen, die allemaal iets willen betekenen voor de aanpak van laaggeletterdheid en daarmee het vergroten van de basis- en gezondheidsvaardigheden. Er is voornamelijk behoefte aan trainingen voor het herkennen van laaggeletterdheid, maar nog meer voor het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

 • Samen strijden tegen laaggeletterdheid Bekijk details

  29 juni 2020

  Op vrijdag 26 juni tekenden 7 organisaties het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Oftewel, dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

 • In de tijden van crisis Bekijk details

  11 juni 2020

  In de afgelopen weken ervaren we meer dan anders hoe kwetsbaar onze maatschappij is en hoe belangrijk het voldoende beheersen van basisvaardigheden is. Onze samenleving staat onder druk en niet iedereen kan de veranderingen aan.

 • Gezondheidsnetwerk Bekijk details

  11 juni 2020

  Voor de uitbraak van de coronacrisis hadden we grootse plannen voor het Basisvaardigheden en Gezondheidsnetwerk in Vlaardingen. We zouden, na een nulmeting in Holy, het project Taal & Gezondheid daar verder uitbreiden middels netwerkbijeenkomsten, trainingen en workshops. digiTAALpunt is daar een goed voorbeeld van, maar geen must. De B wil in dit project maatwerk leveren en dat kan per wijk verschillen.