Logopediepraktijk Welbespraakt

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:00

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. De logopedist behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben met horen, begrijpen, spreken en slikken. Iemand kan hees zijn, een onduidelijke uitspraak hebben (articulatie) niet goed (meer) kunnen horen, geen goede zinnen kunnen vormen, zich vaak verslikken, stotteren, lees- en spellingsproblemen hebben etc.

Logopediepraktijk Welbespraakt is een allround praktijk waar kinderen en volwassen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor terecht kunnen. Sinds 1990 adviseert en begeleidt Erica Dellebeke-Poel haar cliënten met veel enthousiasme en een persoonlijke benadering. Vanaf 2013 is Minte Panhuis de praktijk komen versterken. De combinatie tussen hun persoonlijke benadering, creativiteit in behandelwijze en resultaatgerichtheid vormt de basis van elke behandeling. Welbespraakt werkt aan de hand van heldere behandeldoelen en de beste testmethoden. Naast artsen hebben bijvoorbeeld leerkrachten, psychologen, kinderfysiotherapeuten en peuterspeelzaal leidsters een belangrijke signalerende taak. Welbespraakt werkt nauw samen met al deze specialisten.

Waarom zijn wij bondgenoot geworden?
In onze praktijk komen veel personen die de Nederlandse taak niet of onvoldoende machtig zijn en die tweetalig communiceren. Door bondgenoot te worden weten wij beter naar welke instanties deze personen het beste verwezen kunnen worden wanneer zij een extra steuntje in de rug nodig hebben om de Nederlandse taal te kunnen beheersen.


Genomen stappen met laaggeletterdheid?
Logopediepraktijk Welbespraakt is in 2018 lid geworden van het bondgenootschap en neemt vakgenoten sindsdien mee in het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid. Wij zijn bewuster van de signalen van laaggeletterdheid om eerder te kunnen ingrijpen. Tot nu toe hebben wij 3 personen doorgestuurd naar B en we blijven er alert op.

Situatie beschrijven
Een moeder en haar zoontje, afkomstig uit Syrië, kunnen nog onvoldoende Nederlands spreken en lezen. Het thuis doen van oefeningen is hierdoor niet mogelijk waardoor alle oefeningen tijdens de behandeling uitgevoerd moeten worden. Het zoontje gaat zo veel langzamer vooruit in zijn spraak/taal ontwikkeling dan wanneer thuis wel geoefend wordt.

Doorverwijzen naar B
Tot nu toe hebben wij drie volwassenen doorverwezen naar B. De formulieren hebben wij samen ingevuld en te merken was dat de personen erg opgelucht waren dat ze geholpen werden met hun laaggeletterdheid.

Contact gegevens
Om contact op te nemen met Logopediepraktijk Welbespraakt, kan het beste de website worden benaderd waarop alle relevante informatie staat: www.welbespraakt.nl. De praktijk is gevestigd aan Van Riebeeckstraat 86 in Vlaardingen en bereikbaar op 010-2340304.