Humanitas afd Nieuwe Waterweg Noord

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:06

Humanitas Nieuwe Waterweg Noord is een afdeling van de landelijke vereniging Humanitas, een vereniging in 1945 opgericht om de noden te lenigen na de Tweede Wereldoorlog. De vereniging werkt met vrijwilligers, betrokken mensen die naast hun deelnemers staan, nooit erboven. Ze bieden aandacht, vertrouwen en veiligheid.

Het uitgangspunt is: denken vanuit de behoeften van de deelnemer en op basis van gelijkwaardigheid helpen de regie over het eigen leven terug te vinden,
ongeacht achtergrond, levensverhaal of leeftijd. In onze afdeling zijn ruim 60 vrijwilligers actief. Deskundige mensen met het hart op de goede plaats,
die weten dat niet iedereen geluk heeft in zijn leven, dat je je geboorteplek niet zelf uitkiest en die bereid zijn mensen die het minder getroffen hebben in het leven te helpen.
Humanitas NWN richt zich op twee aandachtsgebieden: thuisadministratie (TA) en eenzaamheid.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Bij Humanitas staat het samenwerken met partnerorganisaties hoog in het vaandel. Om tot een sluitende aanpak te komen is het van groot belang dat organisaties hun krachten bundelen.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijlage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Op het moment dat wij constateren dat een van onze deelnemers laaggeletterd is dan gaan wij in gesprek met de deelnemer over de mogelijkheden die er zijn. Waar nodig volgt een warme overdracht naar reeds bestaande activiteiten.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?

Binnen de Thuisadministratie ervaren wij regelmatig dat er deelnemers zijn die de taal onvoldoende beheersen en daardoor de informatie uit bijvoorbeeld brieven die zij ontvangen niet begrijpen. Doelstelling van Thuisadministratie is om een deelnemer binnen ongeveer 1 jaar te begeleiden naar een zelfredzaamheid op het gebied van de (financiële) administratie. Als onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal daaraan in de weg staat kunnen wij de deelnemer niet verder helpen en verwijzen we naar een ander passend traject (als dat er is).

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Vanuit Humanitas verwijzen wij regelmatig deelnemers naar het wijkteam, via het wijkteam wordt dan gekeken naar passend aanbod.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? 
Yvonne Lopes (coördinator)
Telefoon: 06-35 11 77 66
y.lopes@humanitas.nl
https://www.humanitas.nl/afdeling/vereniging-nieuwe-waterweg-noord/