Minters

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

Minters ondersteunt burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodat zij voor zichzelf kansen kunnen creëren om een gelukkiger en evenwichtiger leven te leiden. De wijkteams bieden ondersteuning bij het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en gezinnen.

In de wijken van zijn de jongeren en –opbouwwerkers actief bij het ondersteunen van initiatieven van buurtbewoners. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de participatie in de wijk te bevorderen. De gezinsspecialisten geven vanuit school informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding aan leerling en ouders. Mantelzorgers kunnen terecht bij Minters Mantelzorg voor informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. De sociaal raadslieden geven sociaaljuridisch advies en organiseren, dankzij de inzet van vrijwilligers jaarlijks de belasting invuldagen. Om goede hulp en ondersteuning te verlenen werkt Minters nauw samen met diverse organisaties regionaal, lokaal en in de wijken dicht bij de burgers. Minters biedt tevens advies en deskundigheidsbevordering aan professionals van samenwerkingspartners met het expertisecentrum Inkomen en kenniscentrum Mantelzorg.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Minters is bondgenoot, omdat de professionals veel te maken hebben met inwoners die laaggeletterd zijn. We verwijzen deze inwoners door naar B. Tevens maken we gebruik van B voor het informeren van inwoners en cliënten in begrijpelijke taal. Zo is onze flyer van de gezinsspecialisten getoetst door de ervaringsdeskundigen van B.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Professionals van Minters hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten van B. Alle wijkteams hebben afgelopen jaar een korte training gevolgd over het herkennen en doorverwijzen laaggeletterden. Er is voorlichting gegeven aan professionals over de Poolse Cultuur om cliënten beter te kunnen begrijpen.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
Een cliënt beheerst de Nederlandse taal niet, omdat hij lange tijd in een restaurant gewerkt heeft, waarbij hij in zijn eigen taal met collega’s communiceerde. Toen hij op latere leeftijd werkloos werd ontstonden er allerlei financiële problemen, omdat hij niet begreep aan welke verplichtingen hij moest voldoen voor zijn WW-uitkering. Contact met een familielid die wel Nederlands spreekt verliep slecht. De professional van het wijkteam helpt de cliënt weer op de rails door de financiën te regelen. Inzet van de formulierenbrigade was in eerste instantie ook niet mogelijk. Na instructie vanuit het wijkteam weten ze wat ze moeten doen als hij komt is en is dat wel mogelijk gemaakt. Begeleiding of hulp bij psychosociale klachten is niet mogelijk bij cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende spreken.

Een gesprek voeren via een tolk betekent lange gesprekken, waarin het lastig is om de focus te houden op wat je over wilt brengen. Je weet niet hoe het vertaald wordt door een tolk. Het is ook de vraag of je boodschap overkomt. Door verschil in opvattingen over de opvoeding is het onbegrip nog groter. Hierdoor is het lastig om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een kind weer naar school gaat.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Niet geregistreerd.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
Minters: info@minters.nl, www.minters.nl

Wijkteams Vlaardingen: info@wijkteamsvlaardingen.nl,
www.wijkteamsvlaardingen.nl